BADANIA JAKOŚCI PRODUKTÓW W TECHNOLOGII LIPOSHELL®

Produkty w technologii LIPOSHELL®* wytwarzane są w najwyższych standardach jakościowych, w oparciu o innowacyjne procesy produkcyjne, nadające im cechy unikalne na skalę światową.

Jakość naszych produktów poddawana jest regularnym kontrolom zarówno podczas procesu produkcyjnego, jak i w niezależnych laboratoriach mikrobiologicznych.

Preparat ASCOLIP® spełnia zarówno normy PN-EN 7218:2008/A1:2013-10, jak i Farmakopei Polskiej wydanie X, zasadne dla preparatów doustnych. Spełnienie w/w wymagań zapewnia odpowiednią jakość surowców farmaceutycznych, środków spożywczych i produktów leczniczych, co gwarantuje jakość i bezpieczeństwo ich stosowania.

* LIPOSHELL® – opatentowana technologia – zgłoszenie międzynarodowe  nr PCT/EP2018/057400

Najwyższa jakość liposomów LIPOSHELL® potwierdzona w badaniach

Liposomy LIPOSHELL® są efektem wieloletnich prac multidyscyplinarnego zespołu polskich naukowców.

Liposomy LIPOSHELL® charakteryzuje najwyższa jakość, optymalny rozmiar, jednorodna wielkość i wysoka stabilność liposomów, co zostało potwierdzone w badaniach.

Liposomy LIPOSHELL® zastosowane w preparacie ASCOLIP® są w optymalnym rozmiarze, co zapewnia skuteczne dotarcie do tkanek.

Badanie prowadzone techniką dynamicznego rozpraszania światła (DLS)

Liposomy wytworzone w technologii LIPOSHELL® są określane za pomocą techniki dynamicznego rozpraszania światła na urządzeniu Malvern ZetaSizer NanoZS, która określa średnicę hydrodynamiczną liposomów. Pomiary zostały wykonane w firmie Lipid Systems, oraz potwierdzone w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej.

Każda wytworzona seria produktu ASCOLIP® jest charakteryzowana pod względem wielkości liposomów, których średni rozmiar wynosi 170 nm +/- 15%.

Liposomy LIPOSHELL® zastosowane w preparacie ASCOLIP® są jednorodne w rozmiarze, co zapewnia wysoką, powtarzalną jakość produktu.

Badanie prowadzone techniką dynamicznego rozpraszania światła (DLS)

W technice dynamicznego rozpraszania światła (DLS), oprócz rozkładu rozmiarów, produkt ASCOLIP® jest również oceniany pod względem jednorodności populacji liposomów. Na podstawie pomiarów rozpraszania światła, wyliczana jest funkcja korelacyjna (pomarańczowe gwiazdki na wykresie). Do uzyskanych punktów pomiarowych dopasowywana jest funkcja modelowa, która jeśli dobrze pokrywa się ze zmierzonymi punktami mówi o tym, iż liposomy są jednorodne i dobrze scharakteryzowane.Współczynnik polidyspersyjności dla preparatu ASCOLIP® wynosi mniej niż 0,15. Wartość współczynnika mieści się w przedziale od 0 do 1. Im większa jego wartość, tym liposomy są mniej jednorodne.

Produkt ASCOLIP® posiada najbardziej jednorodną populację liposomów spośród zbadanych produktów dostępnych na rynku.Badania przeprowadzono w firmie Lipid Systems oraz potwierdzono w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej.

LIPOSOMY LIPOSHELL®, W PREPARACIE ASCOLIP®, SĄ NAJMNIEJSZE SPOŚRÓD BADANYCH PREPARATÓW KONKURENCYJNYCH.

Badania porównawcze przeprowadzone równolegle w firmie Lipid Systems oraz w katedrze Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej w roku 2017.

Badania porównawcze przeprowadzone równolegle w firmie Lipid Systems oraz w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej na produktach komercyjnych wskazują, iż technologia LIPOSHELL® pozwala uzyskać najmniejsze pod względem rozmiarów oraz najbardziej jednorodne liposomy.

Preparaty konkurencyjne, wytwarzane przez uznane firmy międzynarodowe (m.in. z USA), posiadają liposomy co najmniej dwa razy większe w rozmiarze.

ASCOLIP® zapewnia wyższe stężenie witaminy c we krwi, które utrzymuje się dłużej w porównaniu z tradycyjną formą doustną

Wyniki badania przeprowadzonego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu. Lekarz prowadzący prof. Wojciech Witkiewicz. Numer zgody komisji bioetycznej: KB/5/2016.

ASCOLIP® zapewnia wyższe stężenie witaminy C we krwi, które utrzymuje się dłużej w porównaniu z tradycyjną formą doustną.

Zastosowanie liposomów LIPOSHELL® w preparacie ASCOLIP®  pozwala na:

  •      osiągnięcie wysokiej wydajności w transporcie witaminy C do organizmu
  •      dwukrotne wydłużenie czasu trwania witaminy C w krwioobiegu*
  •      uzyskanie ok. 70% wyższego stężenia witaminy C we krwi*

Badania przeprowadzono na zdrowych ochotnikach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu. Stężenia oznaczono za pomocą techniki HPLC oraz detekcji UV-VIS w oparciu o metody literaturowe dotyczące właściwego zbierania próbek krwi do oznaczeń witaminy C (European Journal of Clinical Nutrition (2007) 61, 1233–1236; doi:10.1038/sj.ejcn.1602655; published online 7 February 2007).

*Łukawski M., et.al.;Pharmacological and pharmacokinetic studies of oral liposomal Vitamin C formulated with LipoShell® technology compared to the free form; Journal of Liposome Research, 07’2019 (PDF)

 

OBECNIE TRWA BADANIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EFRR W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 C REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WD 2014-2020, REALIZOWANY PRZEZ UMWD I DARR. S.A.